NO!SE VO!CE

NO!SE FEED

Vil du læse teksten op

05.aug 2016

 

Mobning på SMS og sociale medier er et alvorligt problem. Gå til vores site og få gratis undervisningsmaterialer, inspiration og hjælp til at udfordre mobning.

Se mere på www.rummelighed.org

Diskriminerende adgangskrav på ungdomsuddannelser

2016

 

Inge Henningsen taler om etnisk diskrimination på ungdomsuddanelsen. (udarbejdet i samarbejde med Laila Colding Lagermann)

Børn unge og etnicitet i skolen

07. sep. 2017

 

Laila Colding Lagermann taler om sin bog der handler om, havd vi fra forskningen ved om børn, unge og etnicitet i skolen.

Louise vinder Ph.d. cup 2017

05. juni 2017

 

Louise Klinge formidler på tre minutter sin forskning om, hvad der skal til, for at lærere fremmer elers trivsel og læring.

Det skjulte, det sårbare og altafgørende i folkeskolen

28. sep. 2018

 

Tre NO!SE medlemmer holder d.5 april 2018 oplæg på Christiansborg konferencen om praksis og forskning i skolen.

Piger i pres

2017

 

Helle Rabøl Hansen fortæller om en særlig gruppe af udsatte unge, nemlig PIP: Piger I Pres.