NO!SE

NO!SE 

network of independent scholars in education

Hvem er NO!SE

Vi er forskere i et bredt pædagogisk felt, der arbejder udenfor de etablerede universitetsrammer, med at producere og sætte viden i spil på tværs af den brede faglighed, vi repræsenterer. Vi har ikke sat os på en særlig teori eller metode, men arbejder med, at kilder til viden kan hentes mange steder fra og i samspil med det/dem, vi skal skabe mere viden om. Vores fællesnævner er at tilbyde og tilføre myndigheder, organisationer, uddannelsessteder og personer en variation af tilgange til mennesker i læring.

NO!SE – Network Of Independent Scholars (in) Education

 

 

NO!SE er et netværk af uafhængige forskere, der alle har en baggrund inden for pædagogisk forskning. 

 

Formålet med NO!SE er dobbelt. Det er 1. at kvalificere vores eget virke, hvad enten det er som forskere, undervisere, foredragsholdere, terapeuter, konsulenter, debattører eller noget helt sjette inden for det pædagogiske felt, og 2. ad den vej at bidrage til en højere kvalitet i feltet. 

 

Som netværk er NO!SE uafhængigt af politiske positioner og synspunkter. Det fungerer som et kritisk, forskningsbaseret forum for diskussioner og sparring i forhold til generelle problemstillinger inden for det pædagogiske praksis- og forskningsfelt. Ligeså i forhold til de særlige muligheder og problematikker, der ligger i at være netop Independent Scholar, det vil sige en forskerperson, der er uafhængig af en fast institutionstilknytning. 

 

Det er afgørende, at NO!SE fungerer som et respektfuldt rum – hvad enten det drejer sig om diskussioner eller sparring om faglige, forretningsmæssig eller andre forhold.

 

NO!SE er således et forum, med rullende ledelse, hvor vi aktuelt diskuterer:

 

 

  • Aktuelle problemstillinger inden for det pædagogiske forsknings- og praksisfelt. 
  • Erfaringer med at håndtere en forskeretos, en forskerfaglighed og en kvalitet som selvstændig og uafhængig forsker, men også i funktioner som underviser, konsulent, terapeut, vidensformidler mv. Det være sig i forretningsøjemed, i den offentlige debat, i (forsknings)ansøgninger, i (forsknings)samarbejder (med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere), såvel som i det konkrete (pædagogiske/terapeutiske) arbejde som fx underviser, konsulent, terapeut og/eller vidensformidler
  • Forholdet mellem forskning og praksis, herunder forskerpersona og professionelt virke, hvor forskningsmæssig viden og baggrund omsættes i forretningsøjemed
  • Videnspolitiske (og retoriske) problemstillinger indenfor det pædagogiske forsknings- og praksisfelt. Herunder; hvilken position man taler fra som selvstændig scholar, og hvilke etos, aktør/agent positioner, fora og genre, der etableres som mulige/byder sig til.
  • Fremtidige, projekterede, igangværende og realiserede skrive- og formidlingsaktiviteter, seminarer, arbejdsophold mv. i og udenfor NO!SE. 

 

Vil du i kontakt med NO!SE, så send en mail til en af os. Du finder os og vores mailadresser under "No!se folket" 

 

Alahambra-mosaikker som grafisk ramme for NO!SE – hvorfor det?

 

I det sydlige Spanien ligger Alahambra. En æstetisk, ornamenteret fortidsby, der i flere hundrede år har kaldt på forskere fra vidt forskellige videnskabsfelter.

 

Matematikere har fundet matematikkens 7 grundformer i Alahambras mange mosaikker. Historikere diskuterer fortsat, om disse mosaikker indeholder ord, tekster og budskaber til nutiden. Arkitekter har fundet skønne løsninger på bygningsudfordringer, og forfattere har fundet inspiration i de serielle mønstre. Alahambra er stille larm, og netop dialoger mellem det stille og det larmende passer godt til NO!SE ideen om at gå efter viden på differentierede måder.